Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Fatima volá – děje zjevení Matky Boží v dolině Iria u Fatimy z r. 1917. Růžencová Královna z Fatimy.

Fonseca Luigi Gonzaga da, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Posvátná místa ve světě

Poprvé vyšlo v Římě jako Le meraviglie di Fàtima. Le apparizioni ed i miracoli della Madonna del Rosario di Fàtima. Con app. di preghiere e canti, 1932, např. roku 1959 vyšlo 15. italské vyd. Druhá publikace je v podstatném zkrácení a úpravě, poprvé vyšla r. 1943, pak 1945; toto je 3. vyd. z r. 1947. První knihu darovala paní V., druhou naskenovala M. Oběma děkujeme.