Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cestou za štěstím – kniha pro školní dítky

Balík Karel, 1920
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 147.