Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Do svaté země. Zpráva o II. moravské lidové pouti v srpnu r. 1910.

Procházka Emil, 1910
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Svatá země

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 84.