Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Msgre. (Msgr.) Vladimír Šťastný

Rypáček František Jaroslav, Šťastný Bohumi, 1910
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Jsou zde dvě knihy: 1. Prvního z autorů s uvedeným titulem a rokem vyd., Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 83. 2. Monsignore Vladimír Šťastný. Ze života a pamětí kněze-buditele. Šťastný Bohumil, 1936.