Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Manuale theologiae moralis. Secundum principia S. Thomae Aquinatis.Tomus 1., 2., 3.

Prümmer Dominicus Maria, 1915
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Pozn.: Máme dva exempláře Dílu 3. téhož vyd., publikujeme jen jeden (-a).