Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova

Tenora Jan, 1898
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Nejpodrobnější životopis, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 66. Na pamětní desce stojí: "... po smrti jako světec vzývaný ... Pros za nás u Boha."