Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Kdo jest otrokem?

Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1903
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Napsal Jan Bělina. Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 3.