Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pravá a nepravá emancipace žen

Rösler Augustin, 1900
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Feminismus

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 18. Napsal P. Aug. Rösler C. SS. R. (* 1851, † 1922). České autorisované vyd.