Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická mravouka. Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů.

Vřešťál Antonín, 1919
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky. Vřešťál Antonín, 1916).