Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Měsíc Panny Marie naší milé Paní nejsvětější Svátosti oltářní

Eymard Pierre-Julien (svatý 1962), 1899
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K Panně Marii vč. růžence

Rozjímání vybraná ze spisů důstojného P. Eymarda, zakladatele tovaryšstva nejsvětější Svátosti. S povolením generála řádu Eucharistiánů přeložil Horecký Jan(?).