Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Duchovní hudba

Čala Antonín František, 1946
Oddělení: Církevní zpěv a hudba
Pododdělení: Theorie obecně

Dominikánská edice Krystal, sv. 73. Volně dostupné na internetu. Doplňujeme článek O dobrou hudbu duchovní. Tichý Otto Albert, 1940.