Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Manuale legum sive Hexabiblos – cum appendicibus et legibus agrariis

Harmenopoulos Kónstantinos, Heimbach Carl Wilhelm Ernst, 1851
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Říše římská

Výtah z Basilik pro soudy; není to tak beznadějné, neboť v Řecku platil do r. 1946 (sepsán byl kolem r. 1345).