Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Corpus iuris civilis. 1a. Institutiones. 1b. Digesta. 2. Codex Iustinianus. 3. Novellae.

Iustinianus I. Magnus sv., Tribónianos, Mommsen Christian Matthias Theodor, Krüger Paul, Schöll Rudolf, Kroll Wilhelm, 1920
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Říše římská

1a. Vol. 1: Ed. stereotypa duodecima, 1911: MoKrJustiInstit-text.pdf. Přiřazujeme:
1aa) Justiniánské inštitúcie, Blaho Peter, 2000: BlahJustiInstit-r.pdf.
1ab) Iustiniani Institutiones Justiniánské Instituce (z latiny přeložil, úvod napsal, poznámkami opatřil, věcný rejstřík a bibliografii sestavil Peter Blaho, ze slovenštiny přeložil, předmluvu napsal, poznámky doplnil, jmenný a místní rejstřík sestavil a revizi textu provedl Michal Skřejpek), 2010: SkrejJustiInstit-r.pdf.
1b. Vol. 1: Ed. stereotypa duodecima, 1911: MoKrDige-text.pdf a MoKrDigeDod-text.pdf.
2. Vol. 2: Ed. stereotypa nona, 1915 (sic!, kromě titulní strany): KrCodIustini-text.pdf.
3. Vol. 3; Ed. stereotypa quarta, 1912: SchKroNovell-text.pdf.
Pozn.: Je ostudou, že tyto knihy se zaujetím studují masy studentů na občanských fakultách, zatímco současní duchovní o nich jednak vůbec nevědí, jednak na jejich čtení tzv. nemají a jednak absolutně nechápou, k čemu by to čtení bylo.