Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Kurs obecné mluvy KOINHC, řeckého jazyka papyrů, ostrak i posv. knih Starého i Nového Zákona

Vajs Josef, 1934
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

02030301: stručné uvedení do lidové řečtiny. Dědictví sv. Prokopa, sv. 69.