Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Biblia Sacra secundum Vulgatam Clementinam: Novum Testamentum

Hetzenauer Michael, 1922
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Základní vydání celého Písma svatého česky, slovensky nebo latinsky

Kniha 02030402 pak obsahuje seznam všech slov Vulgáty a jejich řecké ekvivalenty.