Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Desatero rodičovskej výchovy

Maillardoz Charles de, 1943
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Překlad z franc. orig. Le Décalogue de l'autorité paternelle.