Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cestička do nebe. Modlitby k svaté zpovědi a svatému přijámání pro děti.

Neubauer Ferdinand, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

1. vyd., do r. 1949 vyšla celkem čtyři vyd.; volně dostupné na internetu.