Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pán světa

Benson Robert Hugh, 1913
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Utopie a antiutopie

Jediný český překlad katolické antiutopie Msgre. Bensona, která vlastně všechny antiutopie předběhla – jak časově, tak kvalitou. Typické je, že tento génius český článek na wikipedii – nemá; jak správně na adrese poznamenává pan Branislav Michalka: "Asi tak si ho cení (nový) svět, který v úžasu sedá na zadnici před každou rakouskou husou tlačkající nudné bláto banálních zvrhlostí" (na uvedené adrese je možno se do namluveného textu knihy zaposlouchat).