Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Starověda biblická

Mlčoch Melichar, 1888
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Archeologie

Dědictví sv. Prokopa, sv. 28.