Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Základní informace o knihovně

Knihovna je zcela nekomerční a je určena zájemcům o historické, náboženské, filosofické, sociologické a hudební publikace a o jejich bibliografii. Skladuje ve 20 odděleních knihy zvolené podle vlastního uvážení, které jsou většinou obtížně dostupné.

Budeme vděčni za upozornění, pokud by v knihách byla závada skenování (např. chybějící nebo poškozená stránka).

Děkujeme za příp. návrhy na doplnění knihovny v souladu s jejím zaměřením a dosavadním obsahem.

Pro první kontakt použijte formulář.