Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Zorell Franciscus


Novi Testamenti lexicon Graecum

Zorell Franciscus, 1911
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

02030401: studijní text k řeckému Novému Zákonu; slovník řecko-latinský k Novému zákonu. Připojujeme: Lexicon Novi Testamenti. Dawson Joannes, 1805, obsahující seznam všech mluvnických tvarů v Novém Zákoně (staženo z http://archive.org/details/lexiconnovitest00dawsgoog).