Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Ziervogel Ferdinand, Sedlák Jan Nepomucký


Milosrdný Samaritán. Poučná a modlitební kniha pro nemocné a jejich ošetřovatele

Ziervogel Ferdinand, Sedlák Jan Nepomucký, 1905
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 92. Upraveno dle německého spisu P. Ferdinanda Ziervogela.