Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Zavoral Method Jan


Kristus a Církev, apologetické promluvy. Část Ježíš Kristus.

Zavoral Method Jan, 1913
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

Část O Církvi katolické je v pododdělení 0308: Eklesiologie. Vyšlo ještě 2. vyd. r. 1935.


Kristus a Církev, apologetické promluvy. Část O Církvi katolické.

Zavoral Method Jan, 1913
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Část Ježíš Kristus je v pododdělení 0306: Christologie. Vyšlo ještě 2. vyd. r. 1935.


Kázání o nejsvětější Svátosti oltářní

Zavoral Method Jan, 1934
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

2. vyd.; zveřejňujeme 1. vyd. z r. 1912.


Vírou ku štěstí

Zavoral Method Jan, 1913
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

2. vyd.


Křesťanská charita

Zavoral Method Jan, 1913
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Charita

tři promluvy opata Method. Zavorala