Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Zach Aleš


Kropáč & Kucharský. Nakladatelství oddechové beletrie, katolické věrouky a přírodovědných příruček v Praze; knihkupectví.

Zach Aleš, 2018
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury


Bohuslav Rupp. Nakladatelství katolické věrouky, homiletiky, katechetiky a klasické beletrie v Praze.

Zach Aleš, 2018
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury


Církevní dějiny v obrazech

Doubek František Bohumil, 1938
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění výtvarné

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x. Autorství publikace podle Slovníku českých nakladatelství 1849 – 1949 (PhDr. Zach Aleš). Vyšlo podruhé r. 1948.


Logos. Časopis pro homiletiku a katechetiku. Všechna čísla.

Zima Václav, Stříž Antonín Ludvík aj. red., 1949
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Vycházelo v letech 1946 (pětkrát), 1947 a 1948 (po 10 číslech) a 1949 (dvě dvojčísla). Zmíněno zde ve stati Bohuslav Rupp. Nakladatelství katolické věrouky, homiletiky, katechetiky a klasické beletrie v Praze. Zach Aleš, 2018 v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.
I zde by bylo přínosné zpracovat bibliografii autorů a článků. K tomu by byly vhodné obálky od jednotlivých čísel (tak jako v roč. 49), které se nám ale nepodařilo sehnat. Připojujeme separát Proč katolík věří? Matoušek Kajetán, 1949 – vyšel jako zvláštní příloha na pokračování v roč. 1948 č. 10 až 1949 č. 3 – 4 (děkujeme dvěma čtenářkám za pomoc s její kompletací).