Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta


Rodina Kulichova. Obrazy z malého města.

Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1919
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 144.


Po cestách života. Povídky.

Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1904
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 91.


Selská pýcha. Obraz ze života lidu.

Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1912
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 121.