Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Wetzel Franz Xaver


Falešní proroci, největší nebezpečí přítomnosti.

Wetzel Franz Xaver, 1908
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

Sepsal P. František Xav. Wetzel (* 1849, † 1903), česky upravil P. Šrámek Vojtěch A. (* 29. 4. 1839 Plzeň, † 4. 5. 1907 Praha). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 102 – na obálce skenů (ale už ne v OCR) jsou dostupné vydané svazky.