Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Waggaman Mary Theresa


Lisbetka

Waggaman Mary Theresa, 1928
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Školské sestry OSF, sv. 18. Orig.: Lisbeth. The story of a first communion, 1914 a 2016.