Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vyskočil Jan Kapistrán


Věda a filosofie – jejich podstata a vzájemný poměr

Vyskočil Jan Kapistrán, 1928
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Noetika

Vzdělavací knihovna katolická. Nová řada, sv. 6. P. ThDr. PhDr. Jan Kapistrán Vyskočil OFM, provinciál (* 27. 8. 1886 Postoupky u Kroměříže, † 9. 2. 1956 Praha).


Šest století kostela a kláštera u Panny Marie Sněžné

Vyskočil Jan Kapistrán, 1947
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české


Slezsko – přehled národnostního vývoje

Peřich Leopold, 1945
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Etnografie-Národopis a folklór Zemí Koruny české

Přikládáme recensi P. Dr. Jana Kapistrána Vyskočila OFM z ČKD 1946, č. 2, str. 106nn.


České Žitavsko ve středověku

Bauer Otakar, Vyskočil Jan Kapistrán, Friedl Antonín, Rokyta Hugo, 1947
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

Separát z knihy Žitavsko v českých dějinách, 1947: Žitava v českém středověku, Bauer Otakar; Náboženské poměry v dějinách Žitavska, Vyskočil Jan Kapistrán; Pražské chorální knihy v Žitavě, Friedl Antonín; Heraldika Žitavska, Rokyta Hugo; Mapa Žitavska – srov. v předchozím oddělení (Dějiny Katolické církve v Českých zemích) Palackého Historickou mapu Čech.