Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vrba Rudolf


Nad propastí. Časové úvahy.

Vrba Rudolf, 1932
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus obecně a osvícenství zvlášť (a u nás masarykismus)


Zkáza Slovanů ze světové války; deník poválečný. Díl I.

Vrba Rudolf, 1924
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus obecně a osvícenství zvlášť (a u nás masarykismus)

Knihy tohoto katolického kněze umožňovaly už v roce 1924 poznávat podstatu bolševismu a jeho nadnárodní celosvětové zaměření, zcela v rozporu s oficiálními postoji a zahraniční politikou čsl. státu a jeho představitelů, Masaryka a Beneše.


Zkáza Slovanů ze světové války; deník poválečný. Díl II.

Vrba Rudolf, 1924
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus obecně a osvícenství zvlášť (a u nás masarykismus)

Připojujeme mírně pravopisně upravené, ale textové pdf obou dílů z www.narodnisjednoceni.cz. Vyšlo ještě druhé vydání roku 1925, kvůli Masarykovi na jednom místě zcensurované, které nemělo obsah.


Stávky – několik úvah z bojiště práce s kapitálem.

Vrba Rudolf, 1900
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 17 (na obálce je chybou tisku uvedeno 16).


Rozmach kapitalismu a majetek církve

Vrba Rudolf, 1907
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Starý kapitalismus volné soutěže

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 78.


O úpadku stavu rolnického a jeho záchraně

Vrba Rudolf, 1902
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Rolník, živnostník a duchovní

Jde o 3. vyd., a to v Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70. Prvně vyšlo r. 1889 pod názvem O zachování stavu rolnického – pořada úvah sociálně-politických (uveřejňujeme i je – přepsané a stažené z internetu), podruhé r. 1896 jako Otázka zemědělská – úvahy o zachování stavu rolnického.