Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vrána Šimon Bernard


Katechismus v rozmluvách. K spasitelnému poučení, vzdělání a potěšení lidu venkovského. Díly dva.

Vrána Šimon Bernard, Leprince de Beaumont Jeanne-Marie, 1837
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Dle francauzského Le Magasin Des Pauvres, Artisans, Domestiques, Et Gens De La Campagne. Marie le Prince z Bomontu, 1868, přepracováno od P. Šimona Wrány. V Čechách se r. 1813 objevil něm. překlad Magazin für Arme, Handwerksleute, Gesinde und Leute auf dem Lande, a téhož roku i česká Kniha pro chudé, řemeslnjky, čeleď a lid wenkowský. djl I.- II. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 4. Připojujeme recensi z ČKD 1837, č. 2, str. 305 – 311. Knihu připravujeme.


    Utrpení a smrt některých svatých mučedlníkův prvních tří století vku křesťanského.

    Vrána Šimon Bernard, 1840
    Oddělení: Patrologie a patristika
    Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

    Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 12.