Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vondruška Isidor


Církevní vyučování katolických snoubenců

Vondruška Isidor, 1915
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem


Kalendarium svatých; s ukazatelem životopisů

Vondruška Isidor, 1932
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Soustavné přehledy světců

Kalendarium odkazuje na čtyři svazky téhož autora nazvané "Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 1 až 4.", které jsou v naší Knihovně v oddělení Církevní dějiny obecné, a to pro jejich převažující hledisko dějepisné. Do oddělení Hagiografie totiž náležejí životopisy svatých v pořadí roku církevního nebo občanského, a to pro těsnou souvislost s liturgií.


Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 1.

Vondruška Isidor, 1930
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání


Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 2.

Vondruška Isidor, 1931
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání


Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 3.

Vondruška Isidor, 1931
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání


Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 4.

Vondruška Isidor, 1931
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání