Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vondrák Václav


Církevněslovanská chrestomatie

Vondrák Václav, 1925
Oddělení: Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině
Pododdělení: Nauka o češtině

Na str. 223 až 299 je unikátní Slovníček staroslovansko-český.


Vondrák contra Masaryk

Vondrák Václav, Pekelský Vladimír, Janík-Horák František, 1958
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Liberalismus obecně a osvícenství zvlášť (a u nás masarykismus)

exil; jako příloha Chronologie odboje 1914 – 1918