Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vojáček Methoděj Josef


O častém sv. přijímání a o časté svaté zpovědi; s připojenými modlitbami

Vojáček Methoděj Josef, 1912
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O svátostech, De sacrametis (sakramentologie)

Vydání 2., podle nových eucharistických dekretů sv. Stolce opr. a rozmn.


Papež Pius X.

Vojáček Methoděj Josef, Sentzer Bonifaz, 1909
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

(název pokračuje:) Dle německého originálu Bonifáce Sentzera volně vzdělal a Pomněnky ze zlatého jubilea kněžství Svatého otce sebral Methoděj Vojáček.