Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vincentius Lirinensis, svatý


Adversus omnes haereticorum novitates commonitorium

Vincentius Lirinensis, svatý, 1851
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)

Připojujeme delší vydání z r. 1809 a textový soubor z r. 1895, jeden z více stejných dostupných na internetu, v nichž je spolu kratší i delší vydání.