Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Venhuda František z Paula


Župnik Sarajevsko-Poljski – bosenské vzpomínky

Venhuda František z Paula, 1933
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Východ

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 101.