Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vejsada František, Talafous František


Sbírka úloh z matematiky pro gymnasia

Vejsada František, Talafous František, 1973
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie

2. vyd. (1. vyd. 1969). Také jako ukázka úrovně našeho školství ještě na přelomu 60. a 70. let 20. stol.