Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Veith (Mendel) Johann Emanuel, Kunovský František


Slova nepřátel Kristových

Veith (Mendel) Johann Emanuel, Kunovský František, 1911
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Rozjímání nad texty Písma sv. a nad dokumenty sv. Tradice

Dle Worte der Feinde Christi P. Jana Em. Veitha C. SS. R. volně upravil P. Fr. Kunovský.