Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vavřinec(


Příručka pro kostelníky, v úpravě pro církevní provincii českou a moravskou

Vavřinec(?), 1948
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

1. vyd. vyšlo r. 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.