Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vavák František Jan


Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha první. Rok 1770 – 1783. Část I. 1770 – 1780. Část II. 1981 – 1783.

Vavák František Jan, 1908
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 95 (Část I., vyd. 1907). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 99 (Část II.).


Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha druhá. Rok 1784 – 1790. Část I. 1784 – 1786. Část II. 1787 – 1790.

Vavák František Jan, 1912
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 111 (Část I., vyd. 1910). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 119 (Část II.).


Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha třetí. Rok 1791 – 1801. Část I. 1791 – 1794. Část II. 1795 – 1797. Část III. 1798 – 1801. Část IV. 1801 a dodatky.

Vavák František Jan, 1924
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 133 (Část I., vyd. 1915). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 136 (Část II., vyd. 1916). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 143 (Část III., vyd. 1918). Pozn.: Část II. byla roku 1916 vytištěna s chybným stránkováním – čísla stránek 93 až 96 chybějí, text je však úplný.


Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha čtvrtá. Rok 1802 – 1806

Vavák František Jan, 1936
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 184.


Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha pátá. Rok 1807 – srpen 1810

Vavák František Jan, 1938
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 181.


Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha šestá a sedmá. Rok 1810 – 1816

Vavák František Jan, 2009
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.