Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vaněk František Bernard


Studnice Boží moudrosti: encyklopedie výroků Písma svatého a sv. Otců

Vaněk František Bernard, 1939
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Konkordance české, slovenské nebo latinské, slovní i věcné

Ovšem předchůdkyní Slov života a jejich inspirací byla tato snad ještě skvělejší Studnice, jejímž autorem je katolický kněz, umučený německými socialisty v Dachau roku 1943 ...