Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Valíček Juvenál Antonín


Nový život. Novicitát Třetího řádu sv. Františka

Valíček Juvenál Antonín, 1948
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Pozn.: Byli jsme upozorněni na autorovu překladatelskou činnost v posledním údobí jeho života ("překládal Chardina aj."). Náš recensent však knihu vyzdvihl s tím, že ony překlady v Knihovně nejsou (ohledně Teilharda de Chardina, módě jisté doby, srov. wikipedii, odst. Konflikt s Církví).