Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vřešťál Antonín


Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.

Vřešťál Antonín, 1909
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 49. Prní díl nejlepší česky psané katolické mravouky, dosud nepřekonané podrobností výkladu ani jeho kvalitou. Nepostradatelná příručka pro každého kněze, pokud ovšem chce vyhovět nárokům dříve obvyklým.


Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část první.

Vřešťál Antonín, 1912
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 54. Viz text u knihy Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.


Katolická mravouka. Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů.

Vřešťál Antonín, 1919
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky. Vřešťál Antonín, 1916).


Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky.

Vřešťál Antonín, 1916
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Dědictví sv. Prokopa, sv. 59 (spolu s publikací Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů. Vřešťál Antonín, 1919). Viz text u knihy Katolická mravouka. Díl I. Povšechný.


Rukověť katolické mravouky

Vřešťál Antonín, 1924
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Kompletní zpracování mravouky

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 2. Pořádá Dr. Antonín Podlaha. Vzdělaným laikům sestavil Antonín Vřešťál.


Lichva a úrok ve světle mravouky katolické

Vřešťál Antonín, 1899
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 7. a 10. přikázání Boží

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 13.