Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Vávra Josef


Počátky reformace katolické v Čechách

Vávra Josef, 1894
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem


Průvodce Prahou a jejími církevními a dějepisnými památkami

Flekáček, Josef, Vávra Josef, 1898
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Praha