Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Urban Jan Evangelista, Bonaventura de Balneoregio, svatý, Kerval Léon de


Svatý Antonín Paduánský. Legenda první čili Nejstarší život. Legenda prima. Vita antiquissima.

Urban Jan Evangelista, Bonaventura de Balneoregio, svatý, Kerval Léon de, 1931
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 800 do r. 1302

Základní pramen pro všechny životopisy sv. Antonína z Padovy, latinsky (s poznámkami Bohu žel francouzskými; předběžná studie Le pain de saint Antoine, excellence et fruits de cette oeuvre – un mot de réponse à certaines attaques. Kerval Léon de, 1902, výsledná práce Sancti Antonii de Padua Vitae duae quarum altera hucusque inedita. Kerval Léon de, 1904) i česky – Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x.. Za zásadní tip náleží poděkování milé čtenářce L.