Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Tomek Václav Vladivoj


Klášter blahoslavené Anežky v Praze

Tomek Václav Vladivoj, Mocker Josef, 1892
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Dědictví sv. Prokopa, sv. 33.


Paměti újezdu Polického čili nynějších panství Polického a Broumovského až do začátku Husitské války

Tomek Václav Vladivoj, 1857
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Paměti (Slavata, Vavák, ...)


Břetislavova hnězdenská dekreta-statuta Cosmae chronicon Boemorum Kosmův letopis český

Kosmas, Emler Josef, Tomek Václav Vladivoj, 1874
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Středověké právo a náš národ – Země koruny české

Jediným pramenem o těchto zákonech z r. 1039 je Kosmova kronika; celou ji uvádíme v podoodělení 1607: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny českéí; ve vydání z r. 1882 je text dekretů na str. 55 (bod 3.) po str. 62 (bod 7.). Protože moderní překlady Kosmovy kroniky se v dotyčném textu mírně liší, přikládáme otisk článku Olomoucký text Břetislavových dekretů, Archivní časopis 1953 (roč. 3.), č. 1, str. 35 až 53, který vysvětluje, proč tomu tak je.


Děje království Českého

Tomek Václav Vladivoj, 1898
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Celkový dějepis Zemí Koruny české

S třemi historickými mapami s výkladem složil Prof. Vácslav Vladivoj Tomek, 6. jubilejní vydání.


Sněmy české dle obnoveného zřízení zemského Ferdinanda II.

Tomek Václav Vladivoj, 1868
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české