Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Toman Josef


Censury a zpovědnice

Toman Josef, 1926
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Zpovědnice

Zvl. ot. z Věstníku katolického duchovensktva.


Cvičení snoubenců. Praktický návod pro duchovní správce

Toman Josef, 1929
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem


Pastýřské bohosloví. Svátost pokání.

Toman Josef, 1935
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně

Jediné vyd.; díky za tip! A připojujeme skripta Pastýřské bohosloví, svátost pokání. Toman Josef, 1946 (5. opr. vyd. – předch. vyd. se pravděp. nezachovala, v dochovalém hlavním spisu tato svátost není; a jiný exemplář patrně také neexistuje).