Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, svatá


Novissima verba. Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy. Květen – září 1897.

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, svatá, Agnès de Jésus (re.), 1930
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

Jediný autorisovaný překlad francouzského originálu: Novissima Verba. Texte imprimé Derniers entretiens de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus Mai-septembre 1897. Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, Agnès de Jésus (carmélite de Lisieux), 1926. Školské sestry OSF, sv. 26.


Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy (a od Svaté Tváře), karmelitky

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, svatá, 1941
Oddělení: Hagiografie
Pododdělení: Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

1. vyd. 1918, 1923, 1926 (V. Kotrba), 1929 a 1941, Školské sestry OSF, sv. 2. V r. 1946 vyšlo ještě jako 3. vyd. Edice Školských sester OSF, sv. 2. Další, nové vydání z r. 1991 je už "očištěno od přídavků a oprav".