Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Tenora Jan, Foltynovský Josef


Bl. Jan Sarkander. Jeho doba, život a blahoslavení.

Tenora Jan, Foltynovský Josef, 1920
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Ke třistaletému výročí jeho smrti. Několik vadných míst skenu příležitostně opravíme.