Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Tenora Jan


Bl. Jan Sarkander. Jeho doba, život a blahoslavení.

Tenora Jan, Foltynovský Josef, 1920
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Čeští světci

Ke třistaletému výročí jeho smrti. Několik vadných míst skenu příležitostně opravíme.


Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova

Tenora Jan, 1898
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Nejpodrobnější životopis, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 66. Na pamětní desce stojí: "... po smrti jako světec vzývaný ... Pros za nás u Boha."


Msgre. Jan Tenora

Masák Emanuel, 1938
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, příloha ke sv. 105.