Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Tauchen Jaromír, Škodová Lenka


Nucené sterilizace ve světě obecně a v nacionálně socialistickém Německu zvlášť.

Tauchen Jaromír, Škodová Lenka, 2008
Oddělení: Sociologie a charita
Pododdělení: Národní nebo mezinárodně-korporativní socialismus, vč. oligarchismu